Corsica Catolica

Le Credo Traduit En Corse

7 Décembre 2021, 20:20pm

Publié par Antoine Luciani

Credu in l’Unu Diu ,

U Patre onniputente

Fattor di u celu e di a terra

Di tuttu u visibile e l’invisibile

Credu indi l’Unu Signore Ghiesù Christu

U Figliu solu di Diu

Natu da u Patre nanz’a tutti i seculi

Diu natu da Diu , Lume natu da u Lume

Diu veru natu da u Diu veru

Generatu, e non creatu, cosustanziale a u Patre

Chi per mezu a ellu tutt’e statu creatu.

E ellu chi , per noi altrui omi, e pe a nostra salvezza

E scesu da i celi

S’é incarnatu in da Vergine Maria

Per opera di u Spiritu Santu

E s’é fattu omu

E po fu crucifissu per noi sott’a Ponziu Pilata

Patí a so passione

E fu sepoltu

E resuscitò u terzu ghiornu

Secondu e Sritture

E salì in Celu

Sede a a ritta di u Patre

E turnerà a vene in Gloria

Per ghiudicà i vivi e i morti

E u so regnu unn’averà fine

Credu in du Spiritu Santu

Chi é Signore e vivicante

Chi prucede da u Patre e da u Figliu

 Inseme cu u Patre e u Figliu

è adoratu e cunglorificatu.

Ha parlatu per voce di i Prufeti.

E credu in l’Una , Santa, Catolica

e apostolica Chiesa

Cunfessu un solu battezimu

Pe a remissione di i peccati

E aspettu a resurrezione di i morti

E a vita di u mondu venturu

Amen

Mentions légales