Corsica Catolica

MAMMARELLA

20 Mai 2020, 12:58pm

Aghiu cantatu a mio Casarella,

A ziglia, u fucone, u Campu-Santu,

Ricantu a mio cara Mammarella,

Ella che aghiu veneratu tantu.

 

Un sô che a fulena d’ù so stantu,

Ma fin che aghiu un supulu di fiatu,

Vogliu sempre mandalli u mio cantu,

Per penitenza di u mio peccatu.

 

Perchè un jornu m’era alluntanatu,

De la mio Mamma dolc’e affetuosa,

Ma mi trovu abbastanza cundannatu,

Di ritruvà vultendu a porta chiosa.

 

In la Pace di Diu oghie riposa,

Ella chi fù u ritrattu reale ;

D’una vivente Mater-Dulurosa,

Ancu a Gioia li facia male.

 

E quandu sunarà l’ora fatale,

Ripuseraghiu a dritt’ accantu ad’ Ella,

In quellu cimiteriu di l’Acquale,

A la so manca c’è a mio Surella.

 

Peppu Flori

 

Mentions légales